Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de 2-maandelijkse nieuwsbrief

ANBI

Villa Vrede heeft een ANBI keurmerk. Dit betekent dat giften aan Villa Vrede fiscaal aftrekbaar zijn. Sinds 1 januari 2014 moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op hun internetsite die hieronder worden vermeld.

Doel Stichting Villa Vrede
In de akte van oprichting staat het volgende doel vermeldt:
”Het bieden van een veilig dagverblijf voor ongedocumenteerde medemensen in de Utrechtse samenleving en verder al hetgeen hiermee verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Beleidsplan
Villa Vrede stelt elke 3 jaar een beleidsplan op. In het beleidsplan staat o.a. vermeld dat Villa Vrede beoogt een vrijblijvend en open huis te zijn waar mensen zonder verblijfsvergunning zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. In Villa Vrede kunnen zij elkaar ontmoeten om even niet afhankelijk te zijn van anderen en om zelf actief te worden. Activiteiten worden aangeboden door vrijwilligers en ongedocumenteerden.
In de woonkamer van Villa Vrede kunnen mensen zonder verblijfsvergunning anderen ontmoeten, thee en koffie drinken, een warme lunch eten, internetten en gamen of tv kijken. Daarnaast is er een activiteitenruimte waar taalles, muziekles en bijeenkomsten plaatsvinden. Buiten beschikt Villa Vrede over een grote tuin. Hier vinden buitenactiviteiten plaats zoals sporten en tuinieren.

Personeel
Villa Vrede heeft twee coördinatoren voor in totaal 40 uur en een projectcoördinator voor het project Werken aan Morgen van 20 uur. Voor de overige werkzaamheden steunt Villa Vrede volledig op vrijwilligers.

Privacy
Villa Vrede verzamelt en bewaart alleen gegevens die van nut zijn voor het doel van Villa Vrede. Villa Vrede gaat zeer terughoudend en zorgvuldig om met het delen van deze gegevens. Ook vraagt Villa Vrede van bezoekers en betrokkenen altijd vooraf toestemming voor het verzamelen van gegevens. Onze procedures en bescherming van persoonsgegevens staan toegelicht in onze privacy verklaring.

Financien
Villa Vrede is afhankelijk van fondsenwerving onder particulieren en instellingen. Verschillende fondsen ondersteunen ons. Daarnaast hebben we vaste donateurs, de zogenoemde ‘Vrienden van Villa Vrede’. Ook wordt er veel voor Villa Vrede gecollecteerd in kerken. Daarnaast dekt de gemeente middels subsidie sinds 2019 een klein deel van onze begroting. Het vermogen van Villa Vrede wordt volledig gebruikt voor de vaste lasten en projectkosten. Jaarlijks wordt een financiële verantwoording opgesteld en gedeeld met de instellingen en particulieren die Villa Vrede ondersteunen. Villa Vrede vind het belangrijk om eigen beleid te kunnen blijven voeren, ongeacht de politieke wind die er waait, en blijft daarom ook in de toekomst afhankelijk van fondsen en donateurs. Een uitgebreid overzicht van de financien vind u terug in onze jaarverslagen.

Publicatieplicht
Zie hier de actuele ANBI-verklaring ‘Publicatieplicht’.

Bestuur
Het bestuur werkt vrijwillig en is benoemd voor een periode van 3 jaar. Op dit moment hebben we de volgende bestuurders:

Voorzitter:  Marian de Groot (interim)
Penningmeester: Marian de Groot
Secretaris: Thieu Römgens
Algemeen bestuurslid:  Marijke de Jong


Registratienummers
KVK nummer 58107177
RSIN nummer 852877031